Envelliment saludable (I)

per Grup de Salut de Gràcia salut@avgracia.cat

Pensar en la salut de la gent gran ens condueix a les mateixes reflexions que ens fem quan pensem en la salut en general.

Sabem que la salut està condicionada per les polítiques socio-econòmiques generals, municipals, comunitàries, perquè impacten directament en l’educació, la cultura, la feina, els salaris/jubilacions, l’habitatge, el sistema sanitari… entre altres aspectes.

Sabem que si la política té una orientació econòmica neoliberal, l’impacte que tindrà sobre la població serà negatiu, perquè prioritzarà els guanys econòmics d’uns pocs per damunt del benestar de la majoria. Aquesta orientació econòmica també afecta molt negativament al sector sanitari, on els interessos econòmics dels grans grups empresarials com els de la tecnologia sanitària i de la indústria farmacèutica, amb connivència de grups mèdics (lobbies), busquen com augmentar el seu negoci a partir d’exploracions innecessàries, sobrediagnòstics i sobretractaments, actuacions que quan no són imprescindibles posen en risc la nostra salut.

Quan pensem com millorar la nostra salut hem de centrar la demanda en la millora de les polítiques socials, culturals, mediambientals, laborals… perquè SÓN condicionants de la salut que es poden modificar. I els hem de modificar, perquè tenen una influència directa (80%) en la millora de la nostra qualitat de vida i de la salut, la resta, un 20%, l’aporten els serveis sanitaris.

Per contra hi ha altres aspectes que també condicionen la nostra salut, però NO són modificables, són els derivats de la genètica… i l’edat.

L’edat no la podem modificar, però sabem que en les seves franges més extremes (infància i vellesa) és quan les persones som més làbils i més ens beneficiem de les polítiques socio-econòmiques que posen al centre la cura i el benestar de les persones.

Per aquests motius, si volem un envelliment saludable haurem de centrar els esforços:

A nivell individual, fent front a les pèrdues, incerteses i malestars… que NO són malalties, amb una actitud de vida que afavoreixi l’activitat social, física, mental i NO medicalitzar-les A nivell social, la societat ha de valorar i potenciar les capacitats de les persones grans impulsant i facilitant la seva participació en els diferents àmbits de la vida social. Potenciar espais de cura i de trobada, espais que augmentaran el benestar i les capacitats físiques i mentals.

Enfortir les xarxes socials i comunitàries de l’entorn, crear estructures sociosanitaris i centres de dia públics als barris, segons necessitats

Revisar el rol de gènere, encara hi ha incomprensions i iniquitats, moltes inconscients, vers les dones

A nivell sanitari, enfortir el Sistema Sanitari públic que ha de passar de forma prioritària per tenir una Atenció Primària (AP) pública de qualitat, propera i accessible, amb professionals fixes de referència, que tinguin una visió global de la nostra salut, un fort component comunitari, desmedicalitzadora i amb visió de gènere (no sexista). Una AP dotada de professionals suficients perquè és l’única que pot tenir una comprensió global de les nostres necessitats de salut, coneixement de l’entorn i de les condicions de vida, elements necessaris per proposar les intervencions més adients. I és aquesta AP la que defensem en la campanya de Marea Blanca «Donem vida a l’atenció primària», «Donem vida a les persones»

També en la vellesa té un gran valor la frase de Michael Marmot que diu:

Si els problemes de salut són socials, socials han de ser les solucions.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *