Quatre anys de compromís per l’educació pública

per Marta Duñach, consellera d’Educació del Districte de Gràcia per BComú

Avançar en un sistema públic més equitatiu, de qualitat i de proximitat, que aposta per l’escola pública, ha estat la prioritat que ens ha guiat en aquests quatre anys de mandat pel que fa a la millora de l’educació a Gràcia.

En aquest sentit, hem dut a terme la posada en funcionament de les escoles bressol Petit Univers i Trencadís, la remunicipalització de la gestió de les escoles bressol En-xaneta i Caspolino, la creació de la nova escola Teixidores de Gràcia a la Vila de Gràcia en ubicació provisional, així com la resolució de la seva la ubicació definitiva, on actu-alment hi ha l’Hospital Evangèlic, així com la gestió de la planificació de INS Vallcarca, des de la cerca d’una nova ubicació viable, l’aprovació del pla especial urbanístic, el seguiment del projecte executiu, ja en tràmit, i finalment celebrem la recent i bona notícia de l’aprovació de la dotació econòmica per part del Govern de la Generalitat, una rei-vindicació i lluita de les famílies que ve de lluny i que hem recolzat en tot moment.

L’educació de proximitat també comporta la millora dels entorns escolars, ampliar la xarxa de camins escolars i potenciar l’ús comunitari dels patis escolars. Podem dir amb orgull que totes les escoles públiques i forces escoles concertades del Districte disposen de camí escolar en funcionament o amb el projecte ja iniciat. Hem obert tres patis nous per a ús de les famílies en horaris no escolars i treballarem per ampliar-los.

Impulsar la participació de la comunitat educativa, molt especialment dels infants i joves ha estat també un dels reptes que ens hem proposat assolir. Hem celebrat tres audiències públiques amb alumnat adolescent i hem continuat amb el projecte participatiu per a alumnat de primària. Des del Districte hem donat suport a diverses activitats per a l’alumnat en col·laboració amb el Centre de Recursos Pedagògics, hem impulsat un projecte de coeducació en diverses escoles i hem potenciat la Xarxa 0-3, una taula de treball coordinat i transversal amb els diferents professio-nals, d’àmbit públic i privat, que atenen infants de 0-3 anys i les seves famílies.

Des d’una perspectiva d’educació comunitària, hem posat en marxa el Pla Educatiu als Barris de Vallcarca, Penitents i el Coll com una nova forma d’entendre el fet educatiu més enllà dels centres d’ensenyament, creant una xarxa educativa territorial. S’ha dut a terme un diagnòstic educatiu de barri (educació formal i no formal), una jornada educativa i s’està elaborant un informe de propostes per a futurs projectes.

Cal seguir treballant a fons per millorar l’educació a Gràcia, per continuar donant satisfacció a l’increment de demanda d’escola pública per part de les famílies, per tirar endavant el pla d’equipaments 2019-2025 que preveu la construcció de tres escoles bressol, principalment a la Vila de Gràcia, Gràcia Nova i Camp d’en Grassot, l’habilitació d’espais familiars, una escola d’educació primària a Camp d’en Grassot, una altra a la Vila de Gràcia i un institut a a Vila.

Juntament amb la comunitat educativa seguirem pas a pas la construcció de l’INS Vallcarca i de la nova escola Teixi-dores de Gràcia. Continuarem treballant amb fermesa per fer de Gràcia un Districte amb una oferta d’escola pública de qualitat i proximitat suficient, per millorar els entorns escolars i per afavorir la participació de tota la comunitat educativa.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *