Neteja, habitatge i soroll, principals turments de Gràcia

L’habitatge és el problema que afecta més directament als graciencs. Així ho revela el resultat de l’enquesta de serveis municipals del 2007, que alerta també sobre la preocupació en temes com la neteja, els sorolls i la manca d’aparcament. L’informe desglossa les dades en tres zones, Vallcarca-Coll-Salut, Vila de Gràcia i Grassot-Gràcia Nova. Aquest és el primer cop que es fa l’ampliació de la mostra de l’enquesta de serveis, fins al punt d’arribar al nivell dels barris. Sorolls, aparcament i neteja són, en aquest ordre, els principals problemes de Gràcia segons l’enquesta de serveis municipals. L’ordre, però, varia en funció de la zona. Així, a Vallcarca els enquestats prioritzen la manca de places d’aparcament i en segon lloc denuncien la situació del transport. A la Vila, encapçalen el rànquing els sorolls i l’habitatge, mentre que Grassot-Gràcia Nova es desmarquen introduint a la llista de principals problemes el de la inseguretat. La segona qüestió de l’enquesta matisa l’anterior i pregunta sobre el problema que li afecta més directament. En aquest cas les respostes són habitatge (19,6%), atur (11,6%) i economia (6,1%). El percentatge més alt es dóna en aquest apartat, ja que a la Vila de Gràcia el 25,9% dels en­questats denuncien la problemàtica dels pisos.