El Districte prepara un pla d’acollida de la immigració

El Districte ha decidit engegar la redacció d’un pla d’acollida d’immigrants com a resposta al fort increment dels nouvinguts a Gràcia, que en els últims anys han fet evolucionar els percentatges del 6% al 17% en xifres globals i que han situat els italoargentins com el grup majoritari entre els nous graciencs, per sobre de la tradicional immigració del centre d’Europa. Tot just ara s’ha acabat la fase prèvia de diagnosi, que va iniciar-se a principis d’any i que ha suposat una anàlisi exhaustiva dels recursos ja existents, amb dades geogràfiques i de situació dels nouvinguts. Per a l’anàlisi, els tècnics del Districte s’han entrevistat amb tots els serveis públics, els cossos policials, els serveis sanitaris, les entitats d’immigrants, algunes escoles i les seves AMPA, entitats que tenen projectes específics i les associacions de veïns, entre d’altres. El Districte preveu tenir resultats concrets d’aquí un mes per establir les primeres mesures executives.