El CN Catalunya convoca l’assemblea general pel proper 29 d’abril

El Club Natació Catalunya viurà la primera assemblea general després de la posada en marxa de les noves instal·lacions el proper dimecres 29 d’abril, a partir de les set de la tarda a la sala d’actes del col·legi SEK. El primer punt de l’ordre del dia serà la ratificació de la junta directiva de l’entitat, seguit de la memòria d’activitats, la memòria d’altes i baixes, l’examen de la liquidació econòmica del 2008 i l’aprovació dels pressupostos pel 2009. Serà durant l’assemblea general quan finalment se sabrà si es ratifica la supressió de les seccions esportives del club que no estiguin relacionades amb l’aigua o no. Aquesta decisió ha estat presa i duta a terme a la pràctica per la junta directiva aquest any però existeix un sector representatiu de socis que la critica fortament i espera aturar-la amb el suport de l’assemblea.