Gràcia Territori Sonor convoca Ràdio Art, un concurs adreçat a dones

El col·lectiu Gràcia Territori Sonor ha obert el concurs Ràdio Art, adreçat a dones residents a Catalunya, sense importar l'edat ni la nacionalitat. Les participants han de crear una peça sonora d'entre 15 i 20 minuts que contingui una reflexió sobre el so com a símbol d'una comunitat i d'un territori. El projecte neix amb la voluntat de relacionar un fet històric de gran importància en el passat de la Vila de Gràcia amb els esdeveniments culturals que un segle més tard es van produir en el mateix territori, ja que comparteixen el mateix referent simbòlic i contenen valors sovint molt poc explicats que vincluen fortament l'organització de la societat civil, el paper de les dones en la lluita per les llibertat i per la igualtat social, i la importància del so com a element identificador d'una comunitat. El termini de lliurament és el proper 1 de setembre. Els treballs s'han d'adreçar a Gràcia Territori Sonor, apartat 9234, 08080 Barcelona. El CD haurà d'anar acompanyat d'una sinopsi escrita del treball realitzat, una biografia de la compositora i les seves dades de contacte. La dotació econòmica del premi és de 300 euros.