Gràcia participa al pla d’interculturalitat

La comissió de cultura participa el proper 1 de juliol en l’elaboració del Pla Barcelona Interculturalitat amb una sessió que tindrà format de treball i de debat obert. L’objectiu és fer una radiografia de la situació actual i proposar accions a dur a terme per aconseguir un model de convivència intercultural. Amb aquesta intenció, s’ha redactat un formulari de preguntes relacionades amb la valoració de la diversitat sociocultural dels últims anys, quins factors dificulten i quins afavoreixen la convivència entre persones de diferents orígens o què es pot fer per millorar les relacions, el contacte i el coneixement mutu. La sessió tindrà lloc a la seu del Districte.