El pla d’addicció municipal preveu un espai a Gràcia en el seu esborrany

Gràcia tindrà un Centre d’Atenció i Seguiment (CAS) per a problemàtiques relacionades amb les drogues abans de l’any 2012 si prospera l’esborrany del Pla d’Addicció 2009-2012 que l’Ajuntament ha presentat als grups municipals perquè s’iniciï la fase de negociació. La Vila, amb Sant Martí i les Corts, eren fins ara els únics districtes que no disposaven d’aquest equipament.

L’esborrany de treball provisional, al qual ha tingut accés L’Independent, concreta des de bon principi, en l’avaluació del Pla de Drogues 2005-2008, que “no s’ha assolit una distribució equilibrada dels equipaments de drogodependències a la ciutat i continua havent una concentració d’equipaments a Ciutat Vella”. L’informe municipal especifica que Gràcia és un dels tres districtes que encara no tenen CAS i és a partir d’aquesta avaluació i autocrítica que es proposa “distribuir de forma equilibrada aquests equipaments garantint que tots els districtes disposin com a mínim d’un equipament.

Aquest document surt a la llum en un moment que alguns veïns de Gràcia havien fet arribar al Districte el seu neguit perquè una narcosala s’acabés ubicant en la reestructuració de serveis que s’ha de fer en l’espai de la Sedeta, però fonts del Districte i de l’Ajuntament han negat rotundament que aquest sigui l’espai adequat per a la ubicació eventual del CAS i quetambé hi pot haver opcions en centres ja existents.