El Banc Expropiat mou fitxa i es troba amb els veïns per pactar “la Gràcia que volem”

Cauen alguns murs que sembla- ven insalvables i les línies verme- lles es comencen a moure. És el principi d’un intent de negociació entre dues maneres històrica- ment diferents d’entendre Grà- cia. El Banc Expropiat encara és el motiu central -i no hi ha solu- ció per al local-, però ja es parla d’aprofitar el que se’n desprèn (gentrificació, mòbbing, pobresa, reforma de l’Abaceria). “No ens havíem assegut mai amb la co- ordinadora d’AMPA”, deia la set- mana passada un portaveu d’una entitat clàssica. “La Festa Major per nosaltres és sagrada”, deia un membre dels moviments socials, en al·lusió -i rebutjant- la possibilitat d’incidents a l’agost sem- blants als viscuts aquests dies. Gràcia es mou lluny dels focus. El Banc Expropiat va anar a co- municar personalment dimarts als comerciants de l’Abaceria que optaven pels punts informatius i de moment deixaven de convocar manifestacions. “No és el nostre objectiu que per a aconseguir-ho hi hagi comerços que no es vegin amb la tranquil·litat d’obrir”, deia el comunicat publicat hores més tard. Poc més tard, a La Torna, complien amb un altre punt del comunicat: “ens reunirem amb els diferents col·lectius i organit- zacions de Gràcia per tal d’establir una estratègia més àmplia contra la gentrificació, l’especulació i la massificació turística”. Una vinte- na de persones, entre els quals hi havia Gràcia On Vas? o el Casal Tres Lliris, van debatre sobre “la Gràcia que volem”, com diu el co- municat. “Tenen ganes de parlar amb el teixit associatiu”, diu un dels assistents. El Banc, en aquest sentit, va remetre el comunicat a través de Twitter a 40 entitats com el G6, Òmnium, Castellers, Ge- gants de Gràcia, l’escola vedruna, l’esplai Abat Cassià, l’AVC Lesseps o les AMPA de les escoles Rius i Taulet, Montseny o Sant Josep.

La segona reunió convocada di- marts, a la qual hi va demanar assistir el Banc i impulsada per associacions de comerciants de la Vila i de Grassot, va concloure amb un manifest que fa ressonar encara els incidents de dissabte passat. “Vivim atemorits i amb por”, diu el primer punt del text. Al local de l’Associació de Veïns de Grassot, una vintena d’entitats, comerciants però també l’Orfeò Gracienc o altres més afins al Banc Expropiat com La Barraqueta o l’Aldarull, llimaven asprors. La nit va ser llarga i es partia de la base d’un text de convocatòria, signat per l’Abaceria, que explicitava es- tar “en contra de l’okupació”. El manifest parla finalment d’estar “en contra dels actes violents que s’han produït”.

Al Districte, mentrestant, no hi ha alternativa a les primeres mesures descartades, però se segueixen de prop aquests moviments a nivell de societat civil, malgrat que els comerciants demanin “una solució política”. No hi ha, segons fonts municipals, cap local alternatiu concret al Banc, però també és cert que també aquí el discurs okupa s’ha modulat. “No és tant el fet de

tenir un espai —podríem ocupar- ne un altre— sinó perquè ens preocupa com afecta a la nostra Vila que personatges com Bravo Solano vagin tenint més presència” apunten al final del comunicat. De moment, no hi haurà més mani- festacions i entitats que formaven part del banc, com l’Oficina d’Ha- bitatge, es troben provisionalment el Casal Tres Lliris.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *