Savina Figueres, ànima de l’Almeria, premi de la crítica del Quebec

Savina Figueres ha estat guardonada aquesta setma- na amb el premi de la crí- tica del Quebec a la millor interpretació femenina pel seu paper a l’espectacle Les verita- bles aventures de Don Quixotte de La Mancha, la producció quebeco- catalana que es va estrenar el pas- sat mes de juliol a l’Almeria Teatre en el marc del Festival Grec.

Els Premis de la Crítica es pre- senten anualment, des de 1985, a través d’una votació dels membres de l’Associació de Crítics Teatrals de Quebec (AQCT) seguida d’un debat. L’AQCT compta amb una trenta de membres que treballen en diversos mitjans de comunicació a Montreal i a Quebec. L’Associació de Crítics Teatrals de Quebec ha dit de Savina: “En una proposta salvatge i boja sobre la història de Don Quixot, l’ac- triu catalana Savina Figueras es va desenvolupar amb humor i ge- nerositat. Alternant línies de text en català, castellà, i francès, va de- mostrar un plaer evident de ser-hi damunt l’escenari, barrejant el joc i la manipulació de les tite- lles en aquesta atrevida creació de Philippe Soldevila”.

Les companyies quebequeses Théâtre Sortie de Secours i Théâtre Pupulus Mordicus, juntament amb Gataro, van presentar una nova creació imaginària al voltant de les aventures del llegendari cavaller er- rant Don Quijote de La Mancha de Miguel de Cervantes. L’obra es va representar amb molt èxit en el te- atre Périscope de Quebec el febrer de 2017, assolint un 100% de l’ocu- pació en les 19 funcions i recollint comentaris elogiosos per part de la crítica local.

Figueras, ànima, juntament amb Victor Alvaro, de Gataro i de l’Alme- ria Teatre, ha participat, entre d’al- tres, a Cinc noies i un vestit d’Alan Ball, El casament dels petitburgesos de Bertolt Brecht o ¡Ay, Carmela! de José Sanchis Sinisterra.

, ,

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *