Gràcia Solidària estrena a la fi local al carrer Robí

La plataforma d’entitats Gràcia Solidària ja té lo- cal al número 18 del car- rer Robí, on hi havia abans l’escola de música de l’Orfeò Gracienc, un espai en entresol que havia quedat en desús fa anys després de les reformes que va fer l’entitat i algunes queixes que ha- vien fet els veïns.

La nova seu de Gràcia Solidària, propietat de l’Orfeò però que sufra- garà com a lloguer en bona part el Districte, s’ha estrenat aquest di- mecres en una petita festa d’inau- guració i servirà d’espai de treball de les 18 entitats de la plataforma, zona de magatzem i de reunions. També cinc entitats la utilitzaran com a seu oficial particular (Ajutsí, Sos3, Familia de Hetauda, Cultivalia Senegal i Jin-Pan).

El president de Gràcia Solidària, Frederic Callís, ha fet una lectura molt positiva de la posada en fun- cionament després del cert desengany que va suposar el no de l’Ajuntament a instal·lar-se en l’antic CAP del carrer Quevedo -on ara hi ha el Banc Expropiat. “Ara po- drem treballar conjuntament de manera efectiva”, ha apuntat.

La posada en marxa del local, segons Callís, també ha estat pos- sible pel suport logístic del Banc de Recursos, que ha subministrat material informàtic i mobiliari.

Gràcia Solidària, en conjunt, con- tinua tenint el concurs de fotografia i la fira solidària com a princi- pals activitats externes a Gràcia, però en els darrers mesos ha arri- bat a acords significatius amb el fu- tur Hotel 1882 per fer els vermuts solidaris i aquesta setmana Casa Vicens li ha cedit els guanys en ro- ses i espelmes per Santa Rita.

,

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *