Erasmus + o com crear comunitat

Societat

L’Escola Vida Montserrat de l’Associació acidH, centre d’educació secundària adaptada, es va incorporar a principis de curs a dos projectes d’Erasmus+ europeus que duraran fins al juny de 2020: Gentle teaching experience i Soundwords, a partir dels quals els mestres transmeten als alumnes el sentiment de pertinença a un grup o comunitat. El primer projecte s’adreça a un grup de vint professors i alumnes de diferents països i posa en pràctica els principis de la metodologia Gentle teaching del Canadà. La interacció de la comunitat per desenvolupar els valors de convivència, cultura i desenvolupament social és el punt de partida del programa. Georgina Bernal, una de les mestres de Vida Montserrat, explica que el seu centre va organitzar “una setmana d’activitats per mostrar les nostres tradicions als convidats, com ara un taller amb la colla castellera de la Vila de Gràcia”, entre d’altres propostes. Segons Bernal, l’objectiu és transmetre als alumnes un sentiment de pertinença a un grup, que té cura d’ells i espera que entre ells també es tinguin cura i respecte. Per altra banda, Soundwords és un projecte que vol dotar de recursos a col·lectius de mestres de diferents països per tal que els puguin posar en pràctica a les classes. “L’objectiu final és que els alumnes arribin a crear una novel·la gràfica”, afegeix Bernal, “que es converteixi en un recurs didàctic i en una eina terapèutica per a treballar amb col·lectius vulnerables”.