Dissabte a la plaça del Nord, trobada de tancades promigrants

Societat