L’accés a l’habitatge supera el turisme com a principal problema de Gràcia

Societat

La periòdica Enquesta de Serveis Municipals, que aquest cop ha analitzat el sentir dels veïns en el segon trimestre, entre abril i juny d’aquest 2018 i amb un univers local de 462 veus, ha detectat una creixent preocupació dels veïns de Gràcia sobre el problema de l’accés a l’habitatge (12,1%) per sobre del turisme (11,9%), que en les últimes consultes havia pujat al capdamunt dels maldecaps socials al districte. En tercer lloc, a nivell global, al districte preocupen els sorolls (11%) i curiosament en quart lloc, molt per sobre de qualsevol percentatge que s’obté en aquest tema a la resta de Barcelona, Gràcia qüestiona el model de ciutat (6%).
L’enquesta, que subdivideix les opinions veïnals agrupant Vallcarca amb la Salut i el Coll i manté en bloc la Vila de Gràcia per una banda i el Camp d’en Grassot, remarca que el nucli històric i Grassot-Gràcia Nova són els barris on més preocupa l’accés a l’habitatge, amb un 15,5% i un 15%, respectivament. Vallcarca manté l’urbanisme, encara amb el pla Vallcarca de reforma del barri en plena tramitació, en la seva prioritat màxima, amb un 13,8%.
Pel que fa a altres problemes greus, a Vila de Gràcia l’accés de l’habitatge i el problema dels sorolls releguen el turisme al tercer problema més greu per al barri. Per contra, a Vallcarca l’accés a l’habitatge no surt en els tres pri- mers llocs, si bé es pot englobar en el fenomen de canvi urbanístic. El turisme és el segon problema més greu, en tot cas, tant a Vallcarca, la Salut i el Coll com a Camp d’en Grassot.