La suspensió de llicències preveu noves catalogacions i canvis de qualificacions urbanístiques

Societat

La suspensió de llicències per a obres de nova construcció i gran rehabilitació, dels comunicats d’enderroc i de la tramitació de plans urbanístics derivats durant un any, decretada per l’Ajuntament el passat divendres per iniciar un pla de preservació urbanística i protecció del patrimoni, ja ha arrencat els treballs de primera estructuració d’una feina que “haurem de fer en un any quan l’anterior catalogació es va fer en set”, tal com apuntava el passat divendres el regidor de Gràcia, Eloi Badia, a aquest setmanari. La catalogació, però, serà més que una simple revisió perquè no només preveu la incorporació de nous espais de l’espai de suspensió -tot el nucli històric de Gràcia però també parts de Vallcarca, la Salut i Camp d’en Grassot- sinó que també preveu canvis de qualificacions urbanístiques, a la manera, per exemple, del que va permetre la protecció del nucli històric de cases baixes de Vallcarca. Amb aquesta feinada per davant, el Districte ha previst la constitució aquest gener de grups de treball pluridisciplinars on s’hi integraran experts en patrimoni, urbanisme, habitatge i espai verd en col·laboració amb tècnics del Districte que ajudaran a interpretar la nova catalogació sobre el terreny. “Es farà una anàlisi per sectors del districte”, apunten fonts municipals. El trossejament del districte i la pluralitat d’experts en els grups de treball, amb la lògica coordinació i supervisió general, ha d’aconseguir un nou document que “millori els àmbits de protecció amb criteris amplis i contemporanis”. “Abans es catalogaven edificis emblemàtics pels arquitectes que els havien fet o per les condicions específiques de l’edifici, i ara el valor patrimonial ha adquirit un sentit més transversal on cal tenir en compte aspectes paisatgístics o de memòria històrica”, conclouen aquestes fonts. Com a exemple, la nova catalogació podria decidir conservar un espai no pel seu valor arquitectònic sinó perquè va ser el lloc on va succeir un esdeveniment històric. Encarnació i més enllà. Els límits de la suspensió no afectarà grans reformes impulsades per l’Ajuntament, “pel simple fet que l’Ajuntament no es demana a si mateix llicència”, com han apuntat fonts municipals, com per exemple la reforma del mercat de l’Abaceria o la modificació del PGM en les desafectacions de Rambla de Prat per fer-hi complementàriament tres blocs d’habitatge social (vegeu pàgina 3). Però òbviament aturarà encara més el plans privats als terrenys dels casalots d’Encarnació. L’estudi dels límits de la suspensió també dóna pistes dels projectes que estan en marxa siguin públics o privats: la ratlla de la suspensió deixa fora la Rambla Verda de Vallcarca i el carrer Bolivar i dibuixa una corona pels carrers Farigola de Vallcarca fins al Coll del Portell, Olot, Molist i baixant fins a la Travessera de Dalt per Secretari Coloma, Providència i cap a Sardenya per entrar de nou a Travessera de Gràcia i baixar per passeig de Sant Joan.