Uralites privades en illes interiors

Societat

Lluny queda el cas de les atraccions del Caspolino, tancades i desmantellades l’any 2005 amb una coberta d’amiant que només va anar a fora per la pressió veïnal, però els casos similars s’amunteguen i no es mouen. El Districte assegura que no s’hi pot fer res si no hi ha un projecte que requereixi enderroc o reforma d’obres majors, però aquest setmanari, almenys en els dos últims anys, ha constatat la inquietud dels veïns de Travessera de Gràcia amb carrer Gran, banda muntanya-Besòs, que tenen una gran coberta d’amiant a l’interior d’illa. Un supermercat, amb entrada per Pere Serafí, fins i tot va repintar per sota la instal·lació (foto). Els veïns d’Escorial també han denunciat el cas de les teulades d’uralita que es veuen en direcció al carrer Argentona, banda mar-Llobregat.