Pisos a 600.000 € on hi havia una residència de gent gran a Vallcarca

Societat