Mostra al Districte del concurs de pintura al passeig de Sant Joan

Societat