La caça del senglar ha començat a Gràcia

Societat

La matança del porc és una tradició rural a Catalunya que s’ha anat perdent arreu del territori, amb algunes excepcions, com a conseqüència dels necessaris controls sanitaris cada vegada més estrictes. Al seu torn, el cosí germà del porc domèstic, el senglar, s’ha convertit en un fenomen urbà cada cop més habitual a la part alta de la ciutat i ja als barris del nord de Gràcia: ja no és estrany trobar un grup que baixa des de Collserola per la part alta de la plaça Alfons Comín, enfila per Esteve Terrades, es deixa veure pel Parc Sanitari Pere Virgili i s’acaba passejant per la plaça Lesseps.

Perquè aquests episodis no es consolidin l’Ajuntament ha contractat aquest 2019 una empresa que es dedica a capturar el màxim nombre d’exemplars de senglar, i només aquest juliol ja se’n van fer dues batudes a Gràcia. “Se’ls aplica una dosi d’anestèsia i posteriorment una injecció”, va detallar-ne el sacrifici la setmana passada al ple el portaveu de seguretat de l’equip de govern, Alberto Lacasta (PSC).

Les dues batudes, amb data de 8 de juliol i de 22 de juliol, es van saldar, respectivament, amb l’eliminació de 16 i 13 exeplars. No és un resultat espectacular, 29 exemplars, si es calcula, com apuntava l’argumentari de la pregunta del grup municipal de Ciutadans, que al Parc de Collserola hi ha un excedent de 1.500 exemplars, segons estadístiques oficials de 2018. “L’alcaldessa en l’anterior mandat es va comprometre a solucionar el problema”, deia la pregunta de C’s. Ja està en marxa.