El MUHBA descobreix un Gaudí inèdit i material documental nou del Park Güell

Cultura

En la línia engegada ara fa prop d’una dècada pel Museu d’Història de la ciutat per reivindicar el Park Güell com a peça clau que explica Barcelona, una nova recerca s’endinsa ara en la història de la ciutat comtal per situar-hi el parc ideat per Antoni Gaudí: Mireia Freixa i Mar Leniz són les autores de El Park Güell i els seus orígens, 1894-1926, un llibre que es presentarà dissabte amb un recorregut comentat per diferents punts del parc i amb l’Orquestrina Synerenca, encarregada d’interpretar peces coetànies a la construcció del parc i cançons tradicionals (12h) .

La novetat d’aquesta investigació ha estat la recerca de les fonts originals. “El llibre reescriu la història del Park Güell des del punt de vista documental”, explica Mireia Freixa. Així, per primera vegada, s’ha accedit al registre de la propietat i s’han pogut descobrir plànols i projectes inèdits. “No entrem a valorar si Gaudí és un geni o no, no fem interpretacions, sinó una descripció de tot el procés de creació del parc”, afegeix l’arquitecta. Amb aquestes fonts, doncs, les autores també han descobert una faceta inèdita de Gaudí, la d’escenògraf dels espectacles previstos al parc. “Havia fet l’escenografia d’Edip Rei, que havia de ser espectacular, però que finalment no es va representar”, afegeix Freixa. La investigació, que va arrencar el 2010, no tracta el Park Güell d’una manera singular i aïllada, sinó com una part substancial del teixit urbà de Barcelona, com s’insisteix des del mateix museu. Segons Freixa, el llibre també subscriu la frase de Joan Roca, director del MUHBA, “el Park Güell no és la història d’un fracàs”.

Parc públic. Les autores fan un seguiment detallat de la construcció del projecte de Güell i Gaudí a la Muntanya Pelada. Aborden la finca des del punt de vista registral i administratiu, repassen els patrons d’urbanització i mostren el procés del projecte residencial inicial a espai vinculat a la vida de Güell i Gaudí i a convertir-se, finalment, en un parc públic.