Converses amb el nou govern de Gràcia (2)

per Assemblea Pensionista de Gràcia

A Gràcia, l’externalització repercuteix totalment en la qualitat del servei. Malgrat que l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat la municipalització del 10% de les treballadores del SAD, l’APG demanem que la gestió esdevingui pública en la totalitat, i que mentre això es materialitza, l’Ajuntament exerceixi el control en la provisió dels serveis de les empreses externalitzades per garantir-ne la qualitat.

Treballadores socials de l’Atenció Primària de Salut (APS)
Els professionals dels CAPs coneixen la situació de salut de les persones i les seves necessitats. Creiem que s’han de coordinar amb els serveis municipals i amb les treballadores del SAD de manera es tingui una visió global de les necessitats i processos de cures en l’atenció a la Gent Gran.

Els serveis proveïdors de cures estan fragmentats en xarxes d’atenció separades, amb dependències d’organismes públics diferents i que no es coordinen. Són serveis públics insuficients i amb manca de qualitat, majoritàriament gestionats de forma privada, mal regulat des del punt de vista laboral i de les condicions del servei. Generalment són dones amb condicions laborals precàries i amb sous baixos. Demanem una major coordinació entre els diferents serveis i que, mentre siguin realitzats per empreses privades, s’inclogui en els contractes clàusules socials per garantir millors condicions laborals

Però una part d’aquest treball de cures el fan treballadores domiciliàries privades que en una gran majoria són dones sense contractes. Es necessari que les administracions treballin per legalitzar aquestes cuidadores.

Habitatge gent gran
Tenim un districte cada vegada més gentrificat, que afecta a les persones grans que són les més vulnerables. Reivindiquem la reserva del 10% dels habitatges socials que es construeixin a Gràcia per a la gent gran. També considerem que cal potenciar els habitatges socials de lloguer amb serveis compartits. Aquesta alternativa és més humana i més comunitària i evita ingressos innecessaris de persones grans a residències. No es pot oblidar que la major part dels desnonaments és de dones soles jubilades que viuen de lloguer.

Pobresa energètica Gent Gran
També demanem que l’Ajuntament executi els mecanismes per detectar tots els casos i defensar els subministraments bàsics garantits (aigua, llum, gas).

Transports públics
Així mateix, reclamem la millora dels transports públics dins el mateix barri per facilitar les relacions socials i l’accés a les persones amb mobilitat reduïda als diferents serveis sanitaris i socials. Això significa l’augment de les línies dels autobusos de barri, l’ampliació dels horaris de funcionament i circulació amb més freqüència

Semàfors
Convindria en alguns llocs, principalment cruïlles, allargar la durada dels semàfors en verd per evitar accidents. En definitiva, aquests són els problemes que vàrem exposar i que des de l’APG pensem continuar lluitant per solucionar-los i emplacem al govern del Districte de Gràcia a noves trobades per conèixer com s’han gestionat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *