Pressió veïnal per retocar la desafectació i els pisos públics en l’àmbit de Rambla de Prat

La proposta de modificació del Pla General Metropolità en l’àmbit de Rambla de Prat que l’Ajuntament va presentar dijous passat amb el suport d’ERC i que va ser rebutjada amb forta irritació pels veïns més directament afectats en la reunió posterior a la seva difu-sió als mitjans pot tenir els dies comptats. Aquella proposta, la cinquena en els últims 18 mesos de polèmica, s’obria per primer cop a salvar parcialment amb un passatge inferior la finca on històricament hi va haver el niu d’artistes que va ser el Taller Vallmitjana i treia pit en la desafectació de 15 edificis, 91 habitatges i la construcció de 65 pisos públics en quatre espais diferents.

Però els ràpids moviments veïnals, inicialment amb una reacció emocional a la reunió a porta tancada i durant el cap de setmana amb un fort soroll a les xarxes i posteriorment amb noves reunions amb els partits polítics en base a una nova proposta -la sisena-, ha obert la porta al replanteig i a un cert marge de renegociació sobretot per part d’ERC, que va avalar l’aprovació inicial de la comissió de govern i el pas per comissió d’urbanisme. Tota la resta de l’oposició va optar dimarts per la reserva de vot i ara tot torna a estar obert de cara al ple definitiu de divendres 26, on el consistori ha d’aprovar provisionalment la modificació de l’antic pla.

La renegociació o el possible marge a un retoc es va obrir dimarts quan Protegim L’illa i ERC es van reunir amb els segons per escoltar el plantejament sobre plànol dels veïns, centrat en el polèmic espai de l’interior d’illa, la façana del carrer de l’Àngel 16 i Can Vallmitjana a Astúries 4.

Segons ha pogut saber L’Independent, aquesta sisena opció presentada per Protegim L’illa -que es presentarà aquest divendres en roda de premsa- proposa cinc pisos de protecció oficial en lloc de nou a Àngel 16 (2+2+1), té l’aval de la família Pitxot per a una expro-piació pública de tot Vallmitjana (que no permetria obrir Àngel cap a Astúries) i garanteix la salvació del plataner de l’illa interior. “La proposta veïnal també construeix pisos socials, manté l’arbre intacte i preserva una suma de taller menestral i estudi artístic que ens atorga identitat com a barri”, diu el document (vegeu imatge). Segons explica un dels portaveus de la plataforma, Josep Maria Artigal, “som conscients que el bloc tenia 18 habitatges i ha passat a 12, 10, 9 i ara 5, però aquesta última proposta apaga l’incendi al barri”.

El resultat d’aquest moviment ha estat ara com ara un cert reposici-onament d’ERC per tornar a con-vocar el seu equip local i de ciutat i estudiar la nova proposta veïnal. “L’estem valorant però ningú s’ho ha treballat com nosaltres”, apun-ta Miquel Colomé (ERC). En un do-cument de 27 pàgines elaborat pel també conseller republicà Guillem Roma, Esquerra justifi ca el suport a la proposta d’obertura del passat-ge en el fet que “a Gràcia existeixen altres casos d’edificis amb valor de patrimoni cultural que han es-tat comprats per l’administració”, com la Sedeta o la Violeta, “i en cap dels casos s’ha conservat la totalitat de l’edifi ci” sinó “parts o elements compatibles amb els usos actuals”.

Cert moviment també hi ha ha-gut al Govern, que dimarts en comissió d’urbanisme a través del regidor de Gràcia, Eloi Badia, va posar èmfasi en les 91 desafec-tacions. Dijous tant el PSC com BComú s’han tornat a reunir amb Protegim L’illa per conèi-xer la nova proposta veïnal, si bé tant Alberto Lacasta com fonts de l’equip tècnic del Districte no han donat cap possibilitat a un replantejament de la cinquena opció. No obstant, a la reunió amb els veïns BComú hi va assistir amb quatre dels cinc consellers de Gràcia.

Els veïns han convocat una jor-nada de portes obertes a l’interior d’illa divendres (de 11 a 13 hores i de 17 a 19 hores des de la porta d’Àngel 16) i dissabte es farà una concentra-ció amb els actors que han recolzat la salvació de Can Vallmitjana.

La pressió veïnal cap a l’acord polític ha tingut encara un prota-gonista més: la plataforma Gràcia On Vas ha posat l’accent en el can-vi d’interior d’illa previst públic a habitatge de protecció ofi cial d’ús privat, si s’aprova l’opció de l’Ajuntament. “No pot ser que es requa-lifi quin uns espais destinats a ús públic on ara no hi viu ningú i pri-vatitzar-los”, apunta Toni Ramon, en la línia d’un article d’opinió signat per la plataforma. També Gràcia On Vas assenyala que la modificació del Pla General “obre un ventall de possibilitats” amb plafons sobre la història de Vallmitjana en el passatge que s’obri i amb la promoció de pisos de protecció ofi cial a Àngel 16 amb un “interior accessible al veïnat”.

, , ,

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *