Culs de sac amb futur

Final del carrer Repartidor, que connectarà amb el passeig Turull
Final del carrer Repartidor, que connectarà amb el passeig Turull | À.G.P.

Editorial

Els historiadors de Gràcia sempre reivindicaran que al nucli històric es va fer una bona feina de consens entre propietaris a l'hora de desplegar la trama de barri a partir de les finques i masies del segle XIX i que només es va pensar una mica amb el melic a l'hora de posar els noms als carrers que cada propietari convingués; és per això que un mateix vial a la Vila canvia cinc vegades en només 800 metres. Però la sort va ser més complexa a la resta del districte i van abundar els traçats impossibles i els carrers sense sortida o de caràcter discontinu.

L'Ajuntament intervé per connectar millor els barris de muntanya i contra l'urbanisme matusser

Només a vista d'ocell fàcil, la que permet el senyor Google Maps, es pot constatar la quantitat de culs de sac que topen amb edificis que han acabat quedant desafectats pels plans urbanístics. El cas més cèntric el trobem a la trama que havia de tenir continuïtat entre la Rambla de Prat i cap endins de la Vila, però també hi ha exemples a l'entorn de Travessera de Dalt (Frigola, Maignon...).

L'Ajuntament no s'ha atrevit finalment, després de pensar-s'ho molt durant els anys 90 i el canvi de segle, a obrir aquests carrers per sota i per sobre de la Travessera de Dalt. Però en els darrers sis mesos s'ha constatat una intervenció més amunt, a l'entorn del Park Güell, on la muntanya (i l'urbanisme matusser) ha dificultat la connectivitat entre els seus barris. Ara hi ha almenys dos projectes que persegueixen millorar aquesta connexió interna a la Salut i a Vallcarca: tal com expliquem aquesta setmana l'obertura del carrer Repartidor fins al passeig Turull o l'adequació del carrer Antequera cap a la Font del Carbó i fins al carrer Marianao permetrà aquesta relació horitzontal. També va en el mateix paquet projectes de millora com el del carrer Sant Cugat, carrers sense sortida que, per la seva orografia, no es podran connectar, però que almenys s'arranjaran com a espais d'estada. Tots tres casos aporten una tendència, i això és notícia.