Bon moment de múscul veïnal

Pancartes al passatge Frígola de rebuig a l'obertura
Pancartes al passatge Frígola de rebuig a l'obertura | Cedida

Editorial

En aquests vint-i-tants anys de seguiment i descoberta informativa permanent dels barris de Gràcia, aquesta setmanari ja ha tingut prou temps de constatar com es troba a cada moment el múscul de la reivindicació veïnal i quines són les estratègies i els èxits i fracassos que es despleguen de manera més o menys constant. Gràcia sempre s'ha penjat la medalla de la seva forta vida associativa però això no atorga autoritat automàtica com a agent social que serveixi de contrapès a la voluntat política de qui mana a l'Ajuntament. 

Lluny queden els temps de l'Associació de Veïns Vila de Gràcia com a quasi única veu que s'aixecava durant la Transició contra projectes com la Via O i a millor vida també han passat els temps de les plataformes com Una altra plaça Lesseps és possible o Salvem La Violeta. Van ser bons temps, aquells, i han deixat el seu pòsit.

Amb el nou segle plenament avançat, però, ja podem dir que en aquests anys recents també s'ha assolit un bon moment de múscul veïnal. Hi ha contribuït sens dubte el clic de confluència que s'ha produït entre moviments socials i veïns organitzats o individuals al voltant de les casetes d'Encarnació o del pla Vallcarca, i també del renovat argumentari que ha fet evolucionar el moviment okupa cap a col·lectius de causes més flagrantment populars com els sindicats d'habitatge o els sindicats laborals. És un reflex d'aquest bon moment de múscul veïnal les reivindicacions més o menys compartides i esteses que una setmana i altra surten en aquestes pàgines.

Totes mereixen el nostre respecte: tant les coordinadores d'AFA com les noves associacions de veïns dels barris del nord, tant les plataformes contra antenes 5G o a favor d'una placa a Aute o contra l'obertura del passatge Frígola o contra l'enderroc de Balet i Blai. Tots són veïns que es preocupen del seu entorn, i és bo que l'Ajuntament tingui al davant un veïnat organitzat.