Una nova 'mani' de monges?

El vial inferior topa amb un magatzem i el superior, amb un mur
El vial inferior topa amb un magatzem i el superior, amb un mur | A.B.

Editorial

A l'Independent en aquests 21 anys hem vist coses que no creuríeu: monges manifestant-se a la plaça de la Vila després d'haver recollit nou mil signatures contra el projecte de l'Ajuntament d'obrir un carril de circulació per sobre i en paral·lel a la Travessera de Dalt. Eren temps que el disseny de les ciutats encara estava a mercè del vehicle contaminant i a motor i tots els carrers sense sortida que discorren a l'entorn de la semiautopista que és Mitre-Travessera havien de caure un a un i connectar-se entre si perquè el trànsit tingués un flux millor.

No és seriós que un setmanari hagi d'avisar les monges que surten en els plans d'expropiació

Afortunadament hi ha un temps nou per al disseny de les ciutats però encara hi ha inquietud en els despatxos municipals per obrir d'una manera o altra aquests carrers (Maignon, Frígola, Sant Cugat, Antequera...), si bé la visió en el disseny urbanístic ha canviat i ara la pretensió d'obertura es justifica en el guany de eixos cívics per a vianants i bicicletes.

Però, ai las, hi ha gent que hi viu i hi ha equipaments en funcionament en aquests espais afectats i aquesta setmana posem èmfasi en la pàgina 143 de la memòria del canvi de Pla General, en el moment que recupera o millor dit, "reconsidera" aquell vell pla de connexió viària que l'any 2001 va revoltar la congregació de Mares dels Desemparats, que té cura del santuari de Sant Josep de la Muntanya. La reconsideració, amb la connexió antiga Maignon-Mare de Déu de la Salut com a impossible perquè les monges es van guanyar fa pocs anys als tribunals la protecció dels seus jardins, busca ara l'aprofitament de vials interiors del santuari per obrir l'espai com a eix cívic i connectar l'avinguda Sant Josep de la Muntanya amb Maignon. És cert que l'esment al projecte, a diferència de les calendaritzades expropiacions de Frígola et altri, no té data, però no és seriós que hagi de ser un setmanari d'informació local com el nostre qui avisi les monges que tornen a sortir en els plans d'expropiació de l'Ajuntament.