Una fama justificada

La Festa Major de Gràcia, exemple paradigmàtic d'activisme veïnal
La Festa Major de Gràcia, exemple paradigmàtic d'activisme veïnal | S.M.

Editorial

A Gràcia hi ha un cert cansament de la raspallada habitual de visitants que, amb tota la bona fe, el primer que fan és llançar una floreta als veïns organitzats sobre l'alt grau d'organització social al voltant d'entitats que hi ha al districte. A tothom li agrada que li tirin floretes, però al minut següent ja es pensa en el que costa tirar endavant una mobilització popular, ja es digui Festa Major, club d'escacs o centre social okupat. Amb motiu del Dia de l'Associacionisme Cultural, dos informes municipals ens aporten certa llum a aquesta fama justificada i surten dades que aporten els arguments.

Un de cada cinc veïns de Gràcia participa en una o altra entitat

Un de cada cinc veïns de Gràcia participa en una o altra entitat, el nucli històric de Gràcia suma ell solet 335 associacions (només la Dreta de l'Eixample en té més a la resta de la ciutat), cal posar en valor també l'alta dispersió organitzativa (fet que constata que no hi ha dependència dels espais municipals) i sorprèn o no que aquesta alta densitat de participació es vincula a acció política més que a altres àmbits com la cultura popular.

Com dèiem al principi, aquestes dades poden portar al cofoisme, però al seu costat hi ha la dificultat de l'assoliment i les hores i hores que els seus protagonistes hi dediquen de manera altruista. En els elements menys alegres d'aquests informes també cal fer menció a l'apartat d'ajuts municipals, que s'adequa al percentatge d'aportació de Gràcia al conjunt de la ciutat, però que posa de manifest també un fort desequilibri que afavoreix altres barris com Ciutat Vella. Si ho volguéssim positivar, podríem dir que la independència de Gràcia també té aquest preu.

L'important, en conseqüència, és constatar que el múscul social de les entitats de Gràcia es manté i és una realitat fefaent, cosa que encara té un retrat més complet si s'afegeix els centenars d'entitats d'innovació social que no estan registrades en el Fitxer General i que a Gràcia en són nombroses des de fa dècades. Per a nosaltres, totes i de tots els àmbits formen part d'un paisatge indissociable. Bon Dia de l'Associacionisme Cultural a tothom qui fa feina social.