Un total de 1.548 persones de més de 85 anys viuen soles a Gràcia

Un total de 1.310 dones i de 238 homes de més de 85 anys viuen sols a Gràcia. Aquestes xifres representen el 41,3 i el 21,9 per cent, respectivament, uns percentatges que es troben lleugerament per sobre de la mitjana de Barcelona. Gràcia se situa així, juntament amb Ciutat Vella, Sants-Montjuïc i l’Eixample, entre els quatre districtes que tenen més població d’aquesta edat que viu sola. L’Agència de Salut Pública en fa una doble lectura. Per una banda, que a la llarga hi haurà un alt nombre de peticions per acollir-se a la llei de la dependència i, per l’altra, que avui per avui les condicions de vida i d’autonomia d’aquest col·lectiu són bones ja que poden realitzar activitats primàries sense ajut. L’informe també detalla que a Gràcia la població fumadora habitual és del 27,7 per cent dels homes i del 20,9 per cent de les dones. Pel que fa a l’activitat física en el temps de lleure, hi ha un 73,7 per cent de dones i un 63,7 per cent d’homes que reconeixen no practicar esport, amb l’exclusió de caminar. Gràcia és el tercer districte amb una proporció més baixa de població obesa de dones, el 8,2 per cent, mentre que en el rànquing d’homes se situa en cinquena posició, amb un 10,2 per cent.