Gràcia desplega un pla contra l’absentisme

Eradicar l’absentisme escolar durant l’etapa escolar obligatòria i potenciar l’increment gradual de l’alumnat que segueix els estudis postobligatoris són els objectius d’un pla contra l’absentisme desplegat per l’Ajuntament a Gràcia, juntament amb Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Nou Barris i Sant Martí. Les dades del curs 2007-2008 a Barcelona revelen que el 0,7 per cent de l’alumnat es veu afectat per una acumulació de faltes igual o superior al 25 per cent, mentre que el 0,3 per cent dels 167.305 alumnes matriculats a la ciutat té faltes cròniques.