El nou pla d’acollida d’immigrants pretén la seva integració a les entitats

La poca presència de persones nouvingudes en el teixit associatiu, el dèficit formatiu, les dificultats en l’accés a l’habitatge, l’atur i les expectatives d’ocupació i la poca utilització dels recursos de promoció social són alguns dels principals factors d’exclusió que el Districte ha detectat en la fase de diagnosi del pla d’acollida d’immigrants presentat dijous. Ara s’engega un debat per fixar les línies d’intervenció del pla i així començar a treballar. Una de les propostes que planteja el consistori, però que encara està per aprovar, és l’elaboració d’una guia dels recursos existents a Gràcia per a immigrants, a l’estil de les guies de recursos musicals. Davant de la poca presència de persones nouvingudes a les entitats de Gràcia, es proposa una major participació i implicació per part de les associacions locals.