L’Eixample aprova la retirada de l’estàtua de la Victòria

L’Ajuntament de Barcelona culminarà el procés de retirada de símbols vinculats al franquisme, accelerat el mes passat amb la desmuntada del monument a José Anto-nio de l’avinguda Josep Tarradellas, actuant contra l’estàtua de la Victòria de la plaça del Cinc d’Oros, a l’encreuament del passeig de Gràcia amb la Diagonal, la porta d’entrada a Gràcia. Dimarts el ple de l’Eixample, seguint la idea llançada des d’ICV-EUiA de Gràcia, va aprovar la retirada de la figura. La proposició d’ICV-EUiA al consell plenari, que va comptar amb el vot a favor del PSC, CiU i ERC i l’abstenció del PP, aprova que “una vegada rebut l’informe preceptiu de la comissió d’escultures de l’Ajuntament de Barcelona, l’estàtua de la Victòria sigui retirada del seu emplaçament a la via pública”. També, segons el text de la proposició, es demana als mitjans de comunicació del Districte i els seus òrgans de participació que facin difusió de les campanyes de l’Institut de Paisatge Urbà per a la retirada de les plaques amb referències franquistes de les façanes dels edificis.