La nova escola bressol Galatea engega al curs 2009-10

La nova escola bressol Galatea començarà a funcionar el proper mes de setembre. El centre ja apareix a la guia de serveis i centres educatius 2009-2010 de l’Ajuntament de Barcelona i oferta un total de 81 places, ja que segueix les mateixes característiques que els centres de 0 a 3 anys que s’han inaugurat en els darrers anys, com l’escola Sant Medir i el Tramvia Blau. L’equipament, situat a l’avinguda de Vallcarca 227-229 tindrà una superfície construïda de 890 metres quadrats, amb una zona de jocs exteriors amb jardí, sorral i jocs d’aigua de 511 metres quadrats. Amb la posada en marxa de l’escola bressol Galatea, Gràcia compta ja amb quatre centres públics per a infants de 0 a 3 anys. Segons el pla d’escoles, d’ara al 2011 es construiran quatre centres més.