El Districte descarta les pilones a les 4 noves superilles previstes per al 2010

El Pla de Mobilitat presentat al 2004 preveia l’estructuració de Gràcia en un total de 28 superilles. L’objectiu del projecte era prioritzar al vianant sobre el trànsit rodat, d’aquesta manera es passaria del 46 per cent d’espai destinat a les persones al 75 per cent i el dels cotxes, del 54 al 25 per cent. La presentació del pla l’any 2005, però, va despertar el rebuig de veïns i comerciants perquè limitava l’entrada de distribuïdors i clients, i després de llargues negociacions es van acabar creant les superilles B1 (entre els carrers Torrent de l’Olla, Còrsega, carrer Gran i Travessera de Gràcia) i C2 (entre Torrent de l’Olla, la Travessera, Torrent de les Flors i Providència). També es van col·locar tres pilones per limitar l’accés de cotxes amb targeta. Després de mesos d’aturada, el Districte anuncia ara que seguirà amb la implementació del Pla de Mobilitat amb quatre noves superilles que estaran acabades el 2010. La D1 està delimitada entre la Travessera, Providència, Escorial i Torrent de les Flors; l’A2, entre Via Augusta, carrer Gran, la Travessera i Rambla del Prat; la B3, entre el carrer Gran, Torrent de l’Olla, Santa Àgata i Montseny, i la B4, just a sobre, entre el carrer Gran, Torrent de l’Olla, Santa Àgata i Nil i Fabra. La velocitat màxima en aquests carrers serà de 10 km/h i sempre hi haurà una via de sortida. El Districte ja està fent actuacions en aquestes superilles per convertir els carrers en plataformes úniques i, en cap cas, es planteja instal·lar pilones als accessos.