L’estudi de Mobilitat proposa l’adéu total o parcial de les pilones existents

Després de mesos d’espera, la comissió de Mobilitat ha presentat aquest dijous l’estudi de per avaluar l’actual funcionament de les dues superilles de vianants que es van inaugurar ara fa dos anys a l’entorn de la plaça Rius i Taulet i del carrer Verdi. L’estudi no estalvia autocrítica en el sistema més polèmic, el de la regulació del trànsit intern a través de pilones, i proposa l’eliminació total o parcial dels tres pivots mòbils existents a Perla, Encarnació i Torrent d'en Vidalet. La diagnosi de l’estudi de Mobilitat, presentat aquest dijous en comissió, és clar a l’hora de plantejar en la majoria de les opcions l’eliminació del sistema de pilones que ara mateix hi ha instal·lades al nucli històric de la Vila. Amb el benentès que la decisió final es prendrà “de forma participativa”, l’estudi encarregat pel Districte de Gràcia planteja la millora del sistema actual, l’eliminació de les pilones d’Encarnació i Torrent d'en Vidalet i la continuïtat de la de la Perla, la substitució de les pilones retràctils per un nou sistema de reconeixement de matrícules que han anomenat pilones virtuals i l’eliminació total i el trencament encara més agosarat d’itineraris rectilinis, és a dir, que per exemple tampoc al tram Montseny-Perla-Sant Lluís es pugui circular de punta a punta. L’estudi insisteix en la validesa del pla de mobilitat concebut pel Districte en l’anterior mandat per reduir el trànsit intern i derivar-lo als grans eixos com Gran de Gràcia, Còrsega o les Travesseres, malgrat les crítiques que va rebre per part de comerciants i conductors sobretot. Però alhora l’estudi no estalvia crítiques al sistema de pilones. Aquí, dues frases de l’estudi són plenament aclaridores: “es constaten dificultats de manteniment del sistema des del punt de vista tecnològic i confusió entre els conductors, que no entenen els horaris de funcionament” o bé “les pilones no són un obstacle per a les motocicletes i ciclomotors; aquest fet provoca inseguretat al vianant a determinats carrers, ja que no espera trobar-se cap vehicle”.