Només el 9% dels carrers, dedicats a dones

Només el 9,26 per cent de tots els noms de carrers de la Vila que estan dedicats a persones són de dones (el 20 per cent si es compten les d’àmbit religiós) i en el cas d’equipaments la presència és del 13 per centL Aquesta és una de les conclusions de la diagnosi de les necessitats i les condicions de vida de les dones de Gràcia, que també ha posat de relleu aquesta setmana qüestions com la manca de professionals dedicats a la perspectiva de gènere i la coeducació a les escoles del districte i la poca representació que tenen les dones en les presidències d’entitats, associacions i colles de cultura de la Vila. L’estudi analitza en clau gracienca la situació de la dona al barri amb la voluntat de convertir-se en un dels elements de discussió en el 2n Congrés de Dones de Barcelona que es farà els dies 16 i 17 d’octubre. Una de les principals demandes de la diagnosi és que els consells escolars de la Vila comencin a incloure professionals dedicats a la perspectiva de gènere i la coeducació per tal que a les escoles es treballi aquesta temàtica en tots els àmbits. La diagnosi també revela l’augment de l’exigència, dependència i submissió des les noies pel que fa relacions sentimentals en edats molt joves. Pel que fa l’associacionisme, si bé les dones participen igual o més que els homes a les entitats, molt poques d’elles ocupen la presidència d’aquestes.