L’Ajuntament i La Caixa acorden una escola bressol i pisos protegits a Escorial

 

IMG_1598Impulsar la creació d’habitatge dotacional, sobretot el tutelat, i facilitar l’obertura de noves llars d’infants municipals eren dos dels objectiu fonamentals que es van marcar en el PAD 2008-2001 i, gràcies a un conveni signat amb La Caixa, la finca de l’antiga Escola d’Infermeria al carrer Escorial amb Travessera de Dalt servirà per donar resposta a totes dues prioritats. El projecte preveu un màxim de 62 pisos protegits i una escola bressol als baixos. La finca del carrer Escorial 177 és propietat de La Caixa i, a través d’un conveni signat a mitjans de gener i que es farà públic aquest divendres 19, n’ha cedit el sòl a l’Ajuntament per tal que impulsi la promoció de pisos dotacionals i el projecte d’una nova escola bressol que ha de contribuir a paliar el dèficit de places públiques al Districte. A canvi, l’Obra Social de La Caixa, a través de l’empresa Foment Immobiliari Assequible, podrà construir i gestionar durant un termini màxim de 52 anys els futurs habitatges i després els cedirà a l’Ajuntament. Es tracta d’una superfície de 4.800 metres quadrats de sostre construït que ha de servir per donar cabuda a 62 pisos dotacionals, a banda de la llar d’infants. El pas previ a l’inici de les obres, però, és una necessària modificació puntual del PGM per passar la qualificació d’equipament a habitatge protegit. Un tràmit que s’ha de realitzar en el termini de vuit mesos.Així, el Districte fa un pas més en l’objectiu d’incrementar les places públiques a les llars d’infants. De fet, es va engegar el mandat amb dues escoles bressol municipals (Fontana i Gràcia) i un total 116 places i, en aquests moments, n’hi ha 275 gràcies a l’obertura dels centres Sant Medir i Galatea. La feina pendent passa per impulsar l’escola bressol del Coll, la del carrer Neptú (que ja ha rebut aprovació a la comissió d’hisenda) i la de Jaén 22 (també amb aprovació inicial). La inauguració prevista és al 2011.