Les revisions pel pas de la L9 ja han cobert prop del 60 per cent dels pisos

travesseraConnectat el Coll a la Línia 5 del metro, Gràcia es prepara ara per a l’arribada de la Línia 9. Les tres estacions que el tram central tindrà a la zona de la Travessera de Dalt estan obligant aquests dies a una feina prèvia: la revisió de les finques properes al traçat per tal de tenir clar en quin estat es troben abans del pas de la tuneladora. Aquesta intervenció afecta 3.298 pisos graciencs, dels quals 1.902 -més del 57 per cent del total- ja s’han revisat.

Els inquilins dels pisos propers a la Travessera de Dalt, entre les places Lesseps i Sanllehy, estan rebent aquests dies la visita dels tècnics de l’empresa espcialitzada en patologies urbanístiques ATISAE que deixen constància de qualsevol defecte en l’estructura (esquerdes, desnivelles,...) previ a l’arribada de la tuneladora. El procediment s’està realitzant sense incidències, tal i com informen des del departament de Política Territorial i Habitatge, i ja ha cobert prop dels 60 per cent dels 135 edificis que han de passar la inspecció.

Un cop revisades les finques afectades, el punt d’informació de la Línia 9 s’encarregarà de posar a l’abast de cada veí una còpia de l’informe tècnic que serà la garantia dels inqulins en el supòsit que apareguin incidències. Acabada cada inspecció, però, els tècnics ja lliuren als veïns el comprovant conforme el pis ha passat degudament la revisió.

Abans que acabi l’any, el total de pisos afectats pel traçat a Gràcia hauran d’haver passat aquestes inspeccions, seguint el mateix procediment aplica a la zona de la Sagrera o el Prat. Si tot segueix el calendari establert, la connexió entre l’estació de la Sagrera i la parada del carrer Mandri serà efectiva abans que acabi el 2010 i deixarà a la Vila tres noves estacions: Sanllhey, Muntanya –la més endarrerida- i Lesseps.