Reconeixement de l’artista Josep M. de Sucre als Jardins del Mestre Balcells

Societat