El barri de la Salut estrena camí escolar

Societat

A Gràcia hi ha 4 escoles que estan treballant projectes de “camí escolar, espai amic”. Un d’ells es va inaugurar ahir. Al voltant de l’escola Turó del Cargol s'ha instal.lat senyals horitzontals i verticals de camí escolar-espai amic; s’han efectuat diferents actuacions urbanístiques a diversos carrers situats al costat (ampliat voreres; repintat els passos per a vianants; millorat la visibilitat de les cruïlles, etc) i s’han instal.lat proteccions a l’entrada de l’escola. D’altra banda, s’han instal.lat escales mecàniques i nova il.luminació al carrer Sant Josep de la Muntanya, i un pas elevat a l’entrada principal de l’escola amb baranes protectores. Uns 230 alumnes es beneficiaran del camí escolar inaugurat al voltant de l’escola Turó del Cargol. Es tracta d’uns itineraris especialment estudiats, senyalitzats i pensats per a les noies i nois que en són els seus principals usuaris i beneficiaris. L'objectiu principal és facilitar la seva mobilitat autònoma, segura i sostenible. Això vol dir que l’alumnat pot anar a l’escola sense l’acompanyament d’un adult, amb altres companys, per l’itinerari més segur. D’aquest objectiu se'n deriven altres: millor coneixement del barri, capacitat d'orientació, identificació de situacions de perill i d'adaptació a situacions noves i, a més, assolir hàbits més saludables per als nois i noies i més sostenibles per a la ciutat. D’altra banda, es pretén corresponsabilitzar la comunitat com a agent educatiu per un millor desenvolupament del camí escolar. Per tal d’assolir plenament la finalitat del projecte cal la complicitat i el respecte dels adults -vianant i conductors- envers els drets i les necessitats dels ciutadans més petits. En el marc escolar i en col.aboració amb les famílies, es treballa el camí escolar com a projecte educatiu participatiu i transversal.