La Síndica censura el Districte pel soroll al voltant del KGB

Societat

La Síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, s’ha estrenat amb força en el càrrec amb una resolució de tres pàgines en la qual entra a fons en un dels problemes veïnals més irresolubles de Gràcia: els sorolls i actituds incíviques que es produeixen a la sortida de la discoteca KGB, i que han motivat una nova onada de protestes en els últims plens. La queixa dels veïns, que es va fer oficial davant la Síndica el passat 4 d’agost i que avança en paral·lel a l’operació policial que el 22 d’octubre va acabar amb la intervenció d’altes quantitats de droga, es refereix a la concentració de clients de la discoteca en la miniplaceta que hi ha a la confluència dels carrers Legalitat i Alegre de Dalt. L’informe admet que hi ha hagut un dispositiu policial ordenats pels serveis municipals, com el del 21 de novembre, però subratlla que “es desconeix l’eficàcia dels controls per evitar que es produeixin conductes incíviques”. També dubta que el canvi de programació de la sala, sobretot els dijous, hagi comportat una millora de la situació al carrer. L’Ajuntament, segons la Síndica, també ha incorregut en una “dilació” del procediment iniciat perquè es va dictar una ordre de cessament de l’activitat del local per les deficiències detectades i, “malgrat que el 5 de novembre encara quedaven deficiències per resoldre, no consta que s’hagi donat compliment a l’ordre de cessament”. Algunes d’aquestes deficiències són, per exemple, el compromís de la sala de no permetre l’entrada i sortida de clients en una mateixa sessió. La Síndica conclou que el Districte ha d’aplicar un control rigorós a la zona. A la petició de tancament de la miniplaceta, la Síndica ho remet a la direcció de Patrimoni Històric.