Gràcia registra 36 desnonaments al mes per impagaments d’hipoteca o de lloguer

Societat

Amb una mitjana de més de 16 desnonaments per dia a Barcelona l’any passat, el ritme de persones que perden l’habitatge perquè no poden fer front als pagament de lloguer o de la hipoteca és frenètic. Gràcia, tot i no ser el districte que més en registra (el Raval, l’Eixample i Nou Barris encapçalen la llista), va fer només durant el mes de novembre de l’any passat un total de 36 desnonaments, segons el darrer informe de l’Observatori DESC. Des de l’inici de la crisi econòmica ara fa més de quatre anys, a tot Catalunya s’han dut a terme un total de 47.838 desnonaments, situant-se com la comunitat de l’estat espanyol més afectada. Més de la meitat d’aquestes execucions s’han produït a Barcelona (28.419), la ciutat que concentra una mitjana diària més elevada, amb 16,6. Només durant el passat mes de novembre se’n van fer un total de 350. La mitjana diària del Raval és de 27. A Gràcia n’hi va haver 36, per sota d’altres districtes com ara l’Eixample, amb 54, o Nou Barris, amb 52. A Sarrià-Sant Gervasi, per exemple, es van comptabilitzar 28. L’informe de l’Observatori DESC, basat en les dades del Tribunal Superior de Justícia, demostra que el número de desnonaments per impagament de lloguer a Barcelona s’ha doblat en l’últim any, sobretot en els districtes del centre, on es concentra la població amb major risc d’exclusió social, com ara gent gran i immigrants. Si continua la tendència es preveu que el 2010 sumi un nou rècord superant les 18.000 execucions hipotecàries de tot 2009. Un altre cara de la crisi econòmica a la Vila són les demandes dels serveis socials. En 2008, la llei de la dependència i els ajuts econòmics van centrar les principals reclamacions a la Vila, segons la diagnosi realitzada pel Consell de Dones de Gràcia