Sis escoles de Gràcia es queden sense subvencions per activitats extraescolars

Societat

Sis escoles de Gràcia –quatre de les quals públiques i dues de concertades- han vist denegada la seva sol.licitud de subvenció per poder realitzar activitats extraescolars el curs vinent a causa d’un malentès administratiu. Vuit escoles més de Barcelona viuen la mateixa situació. El Consorci s’excusa en una clàusula que incompatibilitza subvencionar les AMPA dels centres amb un pla educatiu d’entorn. Tots aquests centres estan adherits al Pla Educatiu d’Entorn (PEE) de Gràcia i, tot i que el PEE no ha tingut mai cap partida destinada a aquest concepte, la convocatòria de subvencions per organitzar activitats extraescolars conté una clàusula segons la qual les AMPA adherides a aquest pla en queden excloses. Tot i que fa anys que existeix, aquesta és la primera vegada que s’aplica. L’any anterior, el primer que el Consorci s’encarregava de la gestió, no la va tenir en compte. Així, les escoles afectades –Rius i Taulet, Reina Violant, Patronat Domènech, Sant Josep i Josep M. Jujol- no rebran la subvenció que fins ara disposaven per activitats extraescolars tot i que, malgrat la crisi, la dotació econòmica ha estat de 55.787 euros més que la del curs passat per 141 activitats menys ofertades. L’any passat es van atorgar a tota la ciutat 671.700 euros per 1.818 activitats. “La principal funció de les AMPA és oferir solucions per compatibilitzar la vida laboral i familiar. Les activitats extraescolars estan per això, i si no hi ha diners, al final seran les famílies les que hagin de suportar la despesa total”, explica l’Ana García, de l’AMPA Josep Mª Jujol, que juntament amb la coordinadora d’AMPA públiques de Gràcia, la FaPaC i el Districte, lidera la reinvindicació perquè el Consorci d’Educació suprimeixi la clàusula en la propera convocatòria de subvencions. Algunes AMPA han interposat un recurs de reposició sense cap resultat positiu i, per ara, l’únic que han aconseguit és un compromís verbal de part del Consorci de que eliminarà aquesta incompatibilitat la propera vegada.