L'AVC Lesseps proposa un concurs per millorar la plaça

Societat

L'AVC Lesseps ha organitzat el concurs 'Plaça Lesseps: com millorar la plaça amb l'objectiu de promoure la participació de les persones que volen que aquest espai sigui una veritable àgora, un punt de trobada dels veïns i no un lloc de pas. Aixi, el propòsit és generar idees i propostes entorn de la plaça des de l’expressió artística. Els organitzadors volen recollir diferents opinions, veus i desitjos amb la intenció de generar un catàleg de noves mirades que identifiquin què és aquest punt, a través de pintures, dibuixos o fotografies. La data límit de presentació dels originals és el 23 de desembre i el lliurament de premis serà el 30, dia de la inauguració de la mostra a la biblioteca Jaume Fuster, que acollirà els treballs fins el 10 de gener. El concurs també està obert a les escoles, seguint el model d’iniciatives impulsades en d’altres països relacionades amb projectes urbanístics o millores d’espais públics.