Barcelona selecciona 112 equips per elaborar projectes per les 16 Portes de Collserola

Societat

L'Ajuntament de Barcelona resol la primera fase dels concursos convocats per connectar la ciutat i el Parc i que han tingut una gran resposta, amb 285 licitadors que han presentat les seves propostes. L'interès que ha despertat la convocatòria s'ha fet palès amb la gran quantitat d'idees aportades per 83 tipologies de professionals diferents: des d'arquitectes a sociòlegs passant per economistes i paisatgistes. El centenar d'equips seleccionats per fer propostes d'ordenació dels límits del Parc incorporen representants de totes les generacions i en alguns casos, professionals estrangers.