El Punt d’Informació i Atenció a les Dones de Gràcia guanya espai en un nou local

Societat

El Punt d’Informació i Atenció a les Dones del districte de Gràcia ha canviat d’ubicació i s’ha traslladat a un local situat a la Plaça de la Vila, núm.2. Les noves oficines passen d’aproximadament 30 m2 a 77 m2, i permeten una entrada directa des del carrer quan, fins ara, les usuàries havien d’entrar per la mateixa porta que la de la Seu del Districte. Segons l'administració, les noves oficines permeten una millora del servei i una major dignificació de l’espai tant per les usuàries com per les tres treballadores del servei. La ciutat de Barcelona disposa de 10 PIADs, un per  cada districte. El de Gràcia va atendre durant el 2011 a 238 dones, 21 més que durant el 2010. El servei més demandat és el de assistència jurídica, 124 l’any 2011 i 109 l’any 2010. Durant el 2011, els 10 PIADs de la ciutat van atendre un total de 2.210 dones, l’any 2010 van ser 2.074. La Regidoria de Dona i Drets Civils ha augmentat 30.000 euros el pressupost destinat als Punts d’Informació i Atenció a les Dones, arribant fins els 697.415,35  euros per aquest any. El pressupost total destinat a tots els serveis destinats als serves i recursos en matèria de violència masclista és de 3.500.000 euros.