Més pressió veïnal per incloure la reforma de la Travessera al PAD

Societat

La pressió dels veïns per accelerar el procés de reforma de la Travessera de Dalt s’ha concretat fa uns dies en forma de carta on set associacions insten l’Ajuntament i el Districte a reactivar la comissió de seguiment de la Ronda del Mig que es va crear en 2005 per tal del d’endegar els treballs que han quedat pendents. Tot i que encara el Districte no ha contestat els veïns, sí ha manifestat públicament que en 2012 no es posaria en marxa cap reforma. Les associacions veïnals de Gràcia-Nord-Vallcarca, Plaça Lesseps, Putxet, Travessera de Dalt, Ronda General Mitre, Sant Gervasi de Cassoles i Vila de Gràcia han demanat a l’Ajuntament i al Districte que els plans d’actuació municipals de districtes (PAM) i (PAD) incloguin la remodelació integral de la Ronda del Mig, en concret en els trams que resten de la Ronda General Mitre i en la totalitat de la Travessera de Dalt. En una carta dirigida al regidor d’urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona, Antoni Vives, amb còpia a la regidora de Gràcia, Maite Fandos, i al regidor de Sarrià Sant Gervasi, Joan Puigdollers, recorden que aquesta remodelació va estat sotmesa a un procés de participació que s’ha portat a terme des de l’any 2004 i que es va formalitzar en la comissió mixta de la Ronda del Mig integrada per aquestes entitats veïnals, tècnics de l’ajuntament i tècnics independents constituïda el març de 2005. Segons explica el representant de l’AVV de la Vila, Toni Ramon, el gener de 2006 es van consensuar un acord gràfic i escrit d’avant-projecte de la Ronda del Mig per a la totalitat del tram comprès entre la Via Augusta i el carrer Escorial. Ramon considera que no es pot obviar tota la feina feta i la comissió mixta de seguiment que va aprovar les obres entre Balmes-Lesseps i entre Via Augusta-Mandri hauria de continuar treballant per l’execució del tram pendent de la Ronda General Mitre i de la Travessera de Dalt. Precisament els veïns fan aquesta reivindicació de partipació en la remodelació de la Travessera de Dalt després que Maite Fandos anunciés a finals d’any en el consell de barri de la Salut que estava d’acord en crear una comissió de seguiment veïns-adminstració pel projecte de la Travessera, tot i que en 2012 no es podria avançar en les obres. Per tot això, les set associacions de veïns sol.liciten el més aviat possible una reunió de la comissió mixta de seguiment “per tal d’endegar i conèixer els treballs que han quedat pendents i que han de culminar en la remodelació de la Ronda del Mig en la seva totalitat”.