L’edifici històric de l’escola Vedruna, a terra per alinear-se al carrer Gran

Societat

Després de la reforma del Patronat Domènech, una altra escola de forta implantació històrica a Gràcia es tirarà a terra per ampliar-se i, de pas, alinear-se al carrer, tal com marca el Pla General Metropolità des de l’any 1976. La proposta de l’Ajuntament, inclosa en un pla especial que aquesta setmana s’ha aprovat al ple de Gràcia, contempla eliminar l’edifici històric i la pista poliesportiva, i fer un sol bloc de cinc plantes i dos nivells soterrats. La nova ordenació, segons els documents del pla especial al qual ha tingut accés l’Independent, proposa ocupar tota la façana de Gran de Gràcia amb una alçada de planta baixa i cinc plantes i proposa ampliar el nou edifici adossat amb una cinquena planta -ara en té quatre. També es preveu la construcció de dues plantes sota rasant que acolliran l’equipament poliesportiu de l’escola i una planta d’aparcament que serà de titularitat privada. Els arguments previs que utilitza l’Ajuntament per justificar l’operació són que l’edifici nou, en el número 228 del carrer, “es conforme a les alineacions del PGM”. “No així l’edifici escolar principal contigu, al qual està adossat aquell, números 234-236 de Gran de Gràcia, ni les dues parcel·les amb els números 238-240 ocupades pel pati, que ocupen la vorera suposen una forta restricció per al pas de vianants i trenquen l’alineació d’aquesta façana de l’illa que està correcta”. El primer moviment que s’ha de fer, en qualsevol cas, per executar aquest pla especial, és tirar a terra l’edifici d’estil historicista i simbologia cristiana, que està catalogat a nivell D, el menor. El cost de la urbanització del carrer anirà a càrrec de la fundació privada-educativa Vedruna-Barcelona i la cedirà a l’Ajuntament.