L’encariment dels pisos provoca la fugida de 3.900 persones a altres districtes

Societat

La numerologia extensa de l’estudi Mesures davant la Gentrificació i pel Dret a l’Habitatge no amaga algunes conclusions destacables del procés de canvi en el qual està immersa Gràcia, sempre al voltant del tema clau de l’habitatge. A la pàgina 23-24, per exemple, el document adverteix que “com a conseqüències de l’encariment es donen uns desplaçaments censals a altres districtes: la Vila i el Camp d’en Grassot han tingut en el període 2008-2017, un saldo per variació residencial negatiu amb els altres districtes de la ciutat i positiu amb l’exterior (de fora de la ciutat i/o administratiu)”. Traduït a llenguatge informatiu, la Gràcia històrica ha perdut veïns que han marxat a altres districtes, concretament 3.895 veïns menys, i només ha rebut persones que viuen fora de la ciutat o que ja vivien a Gràcia i s’hi han empadronat ara. Com que els nouvinguts són 4.083, les dades queden equilibrades.