Ovidi Montllor, Gato Pérez o Dr. Calypso, noms per a sales de la Fontana

Societat