El futur pla de motos de Gràcia inclou àrea verda i aparcament soterrat per alliberar voreres

Societat

L’informe de balanç que la Guàrdia Urbana va presentar l’abril de 2017 en el marc de la comissió de mobilitat de Gràcia era molt clar en relació als efectes que havia tingut el primer pla de motos més o menys seriós que es va desplegar en el mandat anterior de Maite Fandos (CiU). Aquell pla, l’any 2014, va permetre donar espai senyalitzat al 53% de les 4.000 motos censades. La comissaria de la policia local deia tres anys després al nou equip de govern d’Eloi Badia (BCN En Comú): “Fóra bo reiniciar un altre cop aquest pla de motos, cercant noves possibilitats”.

La primera mesura des d’aquell pla de motos es va produir un any després amb el desplegament entre febrer i juliol de 2018 d’una campanya informativa primer i sancionadora després contra les motos mal aparcades -amb alternativa de proximitat-, que es va centrar en espais d’alta concentració com la Via Augusta, Travessera de Dalt, Mare de Déu de la Salut, Gran amb Príncep d’Astúries i plaça del Nord.

La segona mesura, si BCN En Comú segueix governant, serà més estructural i travessa línies vermelles que l’Ajuntament no havia gosat de posar en pràctica: la creació d’una àrea verda específica per a motos i l’acord amb pàrquings municipals i privats per fer un salt qualitatiu en l’aparcament soterrat d’aquests vehicles. “No hi ha afany recaptatori; tenim unes 2.000 motos estacionades irregularment a les voreres”, apunta el regidor de Gràcia, Eloi Badia.

El pla de motos d’aquest mandat canvia de nom en un sentit ja prou indicatiu: pla d’aparcaments, i òbviament està condicionat al fet que no hi hagi un canvi radical en les polítiques de mobilitat de l’Ajuntament, després del resultat d’aquest diumenge. La diagnosi que ha fet en tot cas el Districte de Gràcia en aquests últims mesos, cinc anys després del primer pla de motos que va permetre senyalitzar aparcament per al 53% del parc existent als barris graciencs, és que encara hi ha dues mil motos mal aparcades, i que cal fer un salt endavant travessant línies vermelles que no s’havien executat mai.

El regidor de Gràcia, Eloi Badia, explica que “almenys calen 1.300 places tant en calçada com fora de calçada” i que el treball de camp que els equips tècnics han realitzat es concreta en dues solucions estructurals: l’estrena d’una àrea verda per a motos, com el que va suposar l’àrea verda per a turismes (que ara és de color blanc), i l’aparcament soterrat. “Les motos estacionades irregularment a les voreres generen problemes d’accessibilitat; això no té res a veure amb una finalitat recaptatòria”, afegeix Badia. “L’àrea verda és molt important per protegir els veïns i els comerciants; es tracta de poder ordenar l’espai públic”, conclou el regidor.

Alliberar voreres és la clau del nou pla de motos o pla d’aparcaments, tenint en compte els problemes per trobar espai senyalitzat gratuït amb què va topar l’anterior equip de govern de Maite Fandos (CiU) i el seu equip tècnic al Districte. En aquell temps fins i tot es va recórrer a carrers secundaris on les places noves d’aparcament per motos treien espai als vianants a les voreres.

La diagnosi del pla, però, no només ha comptat motos mal aparcades -particularment insultant és la situació davant del pàrquing exclusiu de motos del carrer Gran, infrautilitzat i amb les voreres de la plaça Trilla plenes de motos- sinó que també s’ha analitzat precisament els nivells de capacitat dels pàrquings municipals i també els privats per arribar a acords que afavoreixin l’aparcament soterrat a preus atractius. “Primer es treballarà amb els pàrquings municipals, però també s’ha d’arribar a acords amb la resta de pàrquings on tenim dades que molts estan infrautilitzats”.

La Guàrdia Urbana, per la seva banda, que va actuar sobretot entre febrer i juliol per alliberar voreres oferint espais alternatius a Via Augusta o Mare de Déu de la Salut, també admet que hi continua havent “més motos que estacionaments”, però en tot cas fa una valoració positiva del resultat d’aquells treballs.