The Muriel Finsters: “Si un dia sonem al súper, cremarem els nostres discos”

Cultura

The Muriel Finsters, pregoneres de les Festes Llibertàries de la plaça John Lennon, vénen d’un univers paral·lel.

Què prepareu per al pregó de les festes llibertàries? Què voleu dir?
Primer volem remarcar que quan ens ho varen proposar ens fa ver molta il·lusió perquè vam entendre que es tractava d’un acte protocolari terrestre amb molt de significat, però vam haver de preguntar en què consistia, ja que a Arriet no tenim Festes Majors. Dit això, esperem poder estar a l’alçada de la situació i poder donar-nos a conèixer a noves companyes de lluita contra l’imperialisme freqüencial.

Què voleu remarcar apareixent embolicades a l’escenari?
Ens agrada que ens facis aquesta pregunta, doncs es tracta de la nostra roba de lluita. Els vestits que portem són els ‘Mutedress U87’ i estan dissenyats pel dissenyador i enginyer de so de renom, Kiroga Mishimo. Serveixen per mutejar les males freqüències.

"He canviat la soga per les sis cordes", dieu a 'Por'. Sou optimistes o pessimistes amb l'empoderament de les dones?
Per un cantó, amb la frase no pretenem decantar-nos per cap doctrina filòsofica de les que ens menciones. Més aviat intentem transmetre com d’important és crear música sincera que ens ajudi a cavalcar el dia a dia i a posar equilibri a les nostres vides. En aquest cas es tracta d’una persona que ha estat violada i perd la por conseqüent del fet. Per altra banda, ens sorpren que ens facis aquesta pregunta ja que a la dimensió d’on venim no existeix la paraula ‘empoderament’. Com ja hem mencionat abans, no solem fer distincions gonadals però és que a més a més, considerem que no és necessari donar poder a ningú. En quant a la situació que es viu a la Terra, opinem de manera similar, les persones de gènere femení gaudeixen de suficiència i no necessiten cap mot jerarquitzant.

Puigdemoney, calar foc al Senat... No us motiven els dirigents polítics que tenim…
No, no, no i no. Avall el poder, mort a les jerarquies de tot tipus i elis elis putxinel·lis. 

Què passaria si un dia sonéssiu al súper? Us imagineu formar part del que anomeneu imperialisme freqüencial?
Esperem que aquest dia no arribi mai. En tot cas, si mai arribés a passar, voldria dir que la lluita ha estat en va i hauríem de cremar els nostres discos.